cz en

Aktuality

Alternativní možnosti recyklace elektroodpadu, jako náhrada primárních přírodních zdrojů

18. 11. 2019

Jedním z druhů odpadů s nejvíce rostoucím objemem je elektroodpad (e-waste). Mobilní telefony jsou zdrojem několika ekonomicky a hospodářsky významných kovů jako jsou např. Fe, Al, Cu, ale i ušlechtilých kovů např. Au, Ag, Pt. Každý spotřebitel v dnešní době vyprodukuje průměrně 16 kilogramů tohoto odpadu ročně, což v celé Evropě znamená 6 miliónů tun ročně. Jedná se o značné plýtvání se zdroji surovin a také o vážnou hrozbu pro životní prostředí. Tento projekt si klade za cíl alternativními možnostmi recyklovat mobilní telefony a jeho kovové produkty pak využít jako druhotnou surovinu a tím částečně nahradit primární přírodní zdroje.     Projekt je řešen s finanční podporou společnosti OZO Ostrava v rámci Tematické výzvy 2019: „Nový život starým věcem aneb Pro Ostravu bez odpadu“

Tisková zpráva

Tisková zpráva

14. 02. 2019

Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování

Zahájení přípravy projektu DLOUHODOBÉ MEZISEKTOROVÉ SPOLUPRÁCE

Zahájení přípravy projektu DLOUHODOBÉ MEZISEKTOROVÉ SPOLUPRÁCE

30. 10. 2017

Za finanční podpory Moravskoslezského kraje byla na VŠB-TUO, FMMI, RMTVC zahájena příprava projektu „Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování“.

Projekt INTERREG V-A Česká republika - Polsko, CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0000639

06. 03. 2017

Podpora vzdělanosti v oblasti recyklačních technologií v česko-polském příhraničí

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum