cz en

Aktuality

Tisková zpráva

Tisková zpráva

14. 02. 2019

Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování

Zahájení přípravy projektu DLOUHODOBÉ MEZISEKTOROVÉ SPOLUPRÁCE

Zahájení přípravy projektu DLOUHODOBÉ MEZISEKTOROVÉ SPOLUPRÁCE

30. 10. 2017

Za finanční podpory Moravskoslezského kraje byla na VŠB-TUO, FMMI, RMTVC zahájena příprava projektu „Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování“.

Projekt INTERREG V-A Česká republika - Polsko, CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0000639

06. 03. 2017

Podpora vzdělanosti v oblasti recyklačních technologií v česko-polském příhraničí

Projekt Norské fondy

19. 05. 2016

Projekt NF-CZ07-INP-5-307-2016 – „Výměna znalostí a zkušeností o organizaci výuky a výzkumu v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství“.     

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum