cz en

Aktuality

Projekt INTERREG V-A Česká republika - Polsko, CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0000639

06. 03. 2017

Podpora vzdělanosti v oblasti recyklačních technologií v česko-polském příhraničí

Projekt Norské fondy

19. 05. 2016

Projekt NF-CZ07-INP-5-307-2016 – „Výměna znalostí a zkušeností o organizaci výuky a výzkumu v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství“.     

Tisková zpráva

Tisková zpráva

22. 10. 2015

Zahájení realizace projektu Rozvoj výzkumně vývojové základny RMTVC.

Tisková zpráva

Tisková zpráva

27. 02. 2014

Tisková zpráva o dokončení Start - Up Grantu OP VaVpI a zahájení provozu.

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum