cz en

Aktuality

Tisková zpráva

Tisková zpráva

14. 02. 2019

Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování

Zahájení přípravy projektu DLOUHODOBÉ MEZISEKTOROVÉ SPOLUPRÁCE

Zahájení přípravy projektu DLOUHODOBÉ MEZISEKTOROVÉ SPOLUPRÁCE

30. 10. 2017

Za finanční podpory Moravskoslezského kraje byla na VŠB-TUO, FMMI, RMTVC zahájena příprava projektu „Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování“.

Projekt INTERREG V-A Česká republika - Polsko, CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0000639

06. 03. 2017

Podpora vzdělanosti v oblasti recyklačních technologií v česko-polském příhraničí

Projekt Norské fondy

19. 05. 2016

Projekt NF-CZ07-INP-5-307-2016 – „Výměna znalostí a zkušeností o organizaci výuky a výzkumu v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství“. 


 


 

Tisková zpráva

Tisková zpráva

22. 10. 2015

Zahájení realizace projektu Rozvoj výzkumně vývojové základny RMTVC.

Tisková zpráva

Tisková zpráva

27. 02. 2014

Tisková zpráva o dokončení Start - Up Grantu OP VaVpI a zahájení provozu.

Anketa

Anketa

11. 02. 2014

Líbí se Vám naše nové stránky?

Národní program udržitelnosti (NPU I)

Národní program udržitelnosti (NPU I)

07. 02. 2014

31. prosince 2013 skočil projekt RMTVC financovaný z OP VaVpI, od 1. ledna 2014 centrum pokračuje za podpory Národního programu udržitelnosti I.

Grant pro  podporu přeshraniční spolupráce

Grant pro podporu přeshraniční spolupráce

24. 05. 2013

Grant "Přeshraniční spolupráce začínajících vědeckých pracovníků v oblasti nových a recyklovaných materiálů"

Tisková zpráva o zahájení projektu

Tisková zpráva o zahájení projektu

22. 02. 2010

Děkan FMMI VŠB-TU Ostrava oznamuje, že dne 15. února 2010 bylo ministyní školství vydáno Rozhodntí o financování projektu.