cz en

Projekt INTERREG V-A Česká republika - Polsko, CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0000639

06. 03. 2017

Doba řešení projektu: 2/2017-1/2018

Žadatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, CZ

Partner: Politechnika Częstochowska, PL