cz en

Tisková zpráva o zahájení projektu

22. 02. 2010

Děkan Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava oznamuje, že dne 15. února 2010 bylo ministryní školství vydáno Rozhodnutí o financování projektu pod registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/01.0040, financovaného v rámci strukturálních fondů EU, Operačního programu VaVpl, výzva 2.1 Regionální VaV centra.

Více informací v dokumentu ke stažení: