cz en

O centru RMTVC

Tento projekt je financován ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu:

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum

Příjemce dotace:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Partner projektu:

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Registrační číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/01.0040

Objem dotace:

680 107 000 Kč, 85 % podílu dotace pochází z EU a 15 % ze státního rozpočtu ČR.

EU, OP Výzkum a vývoj pro inovace