cz en

Struktura centra

1. Oddělení přípravy materiálů:

 • laboratoř čistých kovů,
 • laboratoř technologie přípravy speciálních materiálů.

2. Oddělení práškových technologií:

 • laboratoř magnetických a keramických materiálů,
 • laboratoř frikčních kompozitů.

3. Oddělení procesů tváření:

 • laboratoř intenzivních procesů tváření materiálů,
 • laboratoř modelování a optimalizace technologií tváření.

4. Oddělení hodnocení vlastností materiálů:

 • laboratoř strukturní analýzy,
 • laboratoř mechanických vlastností,
 • laboratoř chemických analýz,
 • laboratoř hodnocení povrchových analýz a koroze,
 • laboratoř fyzikálních vlastností materiálů a nanostruktur.

5. Oddělení experimentálního ověřování technologií a aplikace:

 • laboratoř pro experimentální ověřování technologií výroby nových materiálů,
 • laboratoř modelování procesů v tekuté a tuhé fázi.