cz en

Vybavení laboratoří

Přehled pořízených investic - nabídka spolupráce:

(aplikační list se zobrazí po kliknutí na název zařízení)

Oddělení přípravy materiálů

Analyzátor vodíku

kontaktní osoba: doc. Dr. Ing. Monika Losertová

Elektronová pec

kontaktní osoba: prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.

Hydraulické lisy - HPT a ECAP

kontaktní osoba: doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.

Indukční pec

kontaktní osoba: doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.

Indukční pec s tavením typu ISM

kontaktní osoba: Ing. Ivo Szurman, Ph.D.

Malý stroj pro rotační kování

kontaktní osoba: doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.

Pila Servocut

kontaktní osoba: prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.

Plazmová pec

kontaktní osoba: Ing. Daniel Petlák

Program SIMUFACT

kontaktní osoba: doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.

Ruční rentgenový spektrometr

kontaktní osoba: Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D. 

Stroj pro rotační kování za tepla

kontaktní osoba: doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.

Supercast

kontaktní osoba: Ing. Ivo Szurman, Ph.D.

Tiskárna 3D modelů

kontaktní osoba: Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.

Zařízení na odstředivé odlévání dentálních slitin

kontaktní osoba: Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.

Zařízení na usměrněné tuhnutí kovů a slitin

kontaktní osoba: Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.

Žíhací vakuová pec

kontaktní osoba: prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.

Oddělení práškových technologií

Analyzátor povrchu

kontaktní osoba: Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.

Čelisťový drtič

kontaktní osoba: Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.

Diskový mlýn

kontaktní osoba: Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.

Galvanická linka

kontaktní osoba: doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.

Izostatické lisy HIP a CIP

kontaktní osoba: Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.

Tryskový mlýn

kontaktní osoba: Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.

Vakuová indukční pec s odléváním

kontaktní osoba: Ing. Jan Juřica

Vysokoteplotní pec pro debinding

kontaktní osoba: Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.

Zařízení pro lisování v magnetickém poli

kontaktní osoba: Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.

Oddělení procesů tváření

Simulátor deformací za tepla

kontaktní osoba: prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.

Válcovací trať

kontaktní osoba: prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.

Oddělení hodnocení vlastností materiálů

Analytický řádkovací elektronový mikroskop

kontaktní osoba: prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.

Analyzátory CS a NOH

kontaktní osoba: prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.

Disperzní Ramanské spektrometry

kontaktní osoba: Ing. Michal Ritz, Ph.D.

High Press Generator

kontaktní osoba: RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.

Hystergraf

kontaktní osoba: doc. Dr. Ing. Michal Lesňák

Metalografické mikroskopy

kontaktní osoba: prof. Ing. Jaroslav Sojka, CSc.

Mikroskop SEM

kontaktní osoba: Ing. Vratislav Mareš

Prozařovací elektronový mikroskop

kontaktní osoba: prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.

SPR systém

kontaktní osoba: doc. Dr. Ing. Michal Lesňák

Submicron Analyser

kontaktní osoba: RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.

Vibrační kruhový dichroismus

kontaktní osoba: Ing. Ondřej Životský, Ph.D.

Vibrační magnetometr

kontaktní osoba: Ing. Ondřej Životský, Ph.D.

Vysokorychlostní trhací stroj

kontaktní osoba: Lukáš Horsák

Oddělení experimentálního ověřování technologií a aplikace

Simulační software pro výpočet proudění a tuhnutí oceli

kontaktní osoba: Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.

Vysokoteplotní zařízení pro termickou analýzu

kontaktní osoba: Ing. Karel Gryc, Ph.D.

Vysokoteplotní viskozimetr

kontaktní osoba: doc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D.