cz en

Výstupy

Výstupy typu J, B, C, D, P, Z, F, G, N a R naleznete v RIV:

ED0040/01/01 - Regionální materiálově technologické výzkumné centrum

a

LO1203 - Regionální materiálově technologické výzkumé centrum - Program udržitelnosti

Výsledky ke stažení

Software digitizer

Tato aplikace je určena k digitalizaci dvourozměrných grafických závislostí, získaných ve formě rastrových obrázků, tedy bez znalosti dat, z nichž byly tyto závislosti vytvořeny. Slouží k získávání exaktních informací z grafických vstupů (např. naskenovaných obrázků), u nichž chybí informace o zdrojových datech. Aplikace částečně nahrazuje drahé hardwarové digitizéry-tablety, a to výhradně softwarovým způsobem práce, k níž není třeba nic než běžný personální počítač s operačním systémem Windows a polohovacím zařízením (myší). Výsledné soubory umožňují mj. mimořádně efektivní srovnávání výsledků publikovaných výhradně graficky v různých zdrojích, resp. jejich porovnávání s výsledky vlastních experimentů a pozorování.