cz en

Výzkumné programy

 1. Vývoj a optimalizace nových technologií přípravy vysoce čistých materiálů, speciálních kovových slitin a intermetalických sloučenin s definovanou strukturou a fyzikálními vlastnostmi pro aplikace v elektronice, medicíně, strojírenském a chemickém průmyslu
  Vedoucí programu: prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
 2. Vývoj a optimalizace procesů práškových technologií pro výrobu vybraných druhů materiálů a výrobků
  Vedoucí programu: doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
 3. Řízení specifických vlastností intenzivně válcovaných a termomechanicky zpracovávaných materiálů využitím jejich strukturního potenciálu
  Vedoucí programu: prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
 4. Nové zdroje pevnosti a houževnatosti materiálů pro náročné technologické aplikace
  Vedoucí programu: prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
 5. Výzkum nanostrukturních materiálů
  Vedoucí programu: prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
 6. Experimentální ověřování nových technologických postupů u kovových materiálů s vyššími kvalitativními parametry
  Vedoucí programu: Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D.